چند نکته‌ی مهم برای افزایش کیفیت مطالعه

 

بیش‌ترین توصیه‌ای که به دانش‌آموزان می‌شود، افزایش ساعات مطالعه و رساندن آن به حد مطلوب است. البته در کنار این مسئله باید مفید بودن این ساعات را هم در نظر گرفت. در این راستا به موارد زیر توجه کنید:

1. مطالعه را هر روز از یک ساعت مشخص آغاز کنید.

2. بعد از رسیدن از مدرسه  2- 1.5 ساعت استراحت کافی به نظر می‌رسد.

3. مطالعه را از درس همان روز آغاز کنید.

4. ابتدا از درسی که به آن علاقه دارید آغاز کنید.

به ادامه مطلب بروید .........:.