مشکلات عاطفی کودکان

مقدمه:در ابعاد مختلف رشد کودک، «بعد عاطفی» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا آثار و نتایج آن، در روح و روان فرد، برای همیشه پابرجا می‌ماند. کودکی که دچار مشکل عاطفی شود، احساس بی‌لیاقتی می‌کند و همین امر، ناراحتی‌های عاطفی او را افزایش می‌دهد.

در ادامه مطلب خواهید دیدنکات اساسی در مورد مشکلات عاطفی کودکان