هر سال منم عبد عطایت مادر
خوشبخت شدم از دعایت مادر
نوروز که قابلی ندارد بی بی
صد عید، الهی به فدایت مادر

برای ورود به بخش ویژه این ایام روی تصویر زیر کلیک کنید